loader
Оферта МЕТРО
Оферта FoodWay
Конфіденційність

ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)
ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

ТОВ "Метро Кеш ендКері України» (далі - МЕТРО) пропонує (надає оферту) укласти договір купівлі-продажу Товару на умовах і в порядку, які вказані нижче. Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цієї пропозиції про укладення договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) на наступних умовах.

1. Загальні положення

1.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) МЕТРО будь-якій фізичній особі (надалі- Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

1.2. Положення цієї пропозиції (оферти) визначають всі істотні умови Договору та є однаковими для всіх покупців.

1.3. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

1.4. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує погодження та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).

1.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами даної пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних данихдозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", йому відомий і зрозумілий.

2. Терміни та визначення

2.1. Продавець(Постачальник) – Товариство з обмеженою відповідальністю "Метро Кеш ендКері України», що є зареєстрованоювідповідно до законодавства України юридичною особою та знаходиться за адресою: м. Київ, проспект П. Григоренка, будинок 43, 02140

2.2. Товар –товар визначений Продавцем, опис яких розміщений за дорученням Продавця наелектронному сервісі foodway.ua, який наявний в одному із торговельних центрів Продавця: (залежно від місцезнаходження Покупця),та наявний у відповідному торговельному центрі Продавця станом на дату відвантаження, щодо яких Продавцем визначається ціна, назва та асортимент. Також опис товару може супроводжуватися його зображенням.

2.3. Покупець – дієздатна фізична особа (що досягла вісімнадцятирічного віку),яка здійснює замовлення Товарів у Продавця з використанням Сервісу foodway.uaна умовах даної публічної пропозиції (оферти).

2.4. Замовлення – заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів сервісуfoodway.ua.

2.5. Сервіс foodway.ua– сукупність даних, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера і програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою foodway.ua.

2.6. Дата відвантаження – дата отримання Товару Покупцем або його представником у відповідному торговельному центрі Замовника.

2.7. Представник покупця (Представник) – уповноважена особа яка від імені та за рахунок замовника (Покупця), виконує доручення на замовлення, придбання та доставку товарів обраних Покупцем використовуючи сервіс foodway.ua, шляхом приймання умов публічної оферти щодо укладення Договору Доручення, що розміщений за посиланням foodway.ua

3. Предмет договору купівлі-продажу товарів

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цією пропозицією (офертою) про укладення договору купівлі-продажу товарів, продати, передати у власність Покупця Товар, наявний у відповідному торговельному центрі Продавця на дату відвантаження, на підставі Замовлення Покупця, а Покупець зобов'язується отримати такийТовар та сплатити його вартість у відповідності до умов Договору.

3.2. Продавець зобов’язується поставити виключно Товар наявний у торговельному центрі на дату відвантаження. У випадку відсутності замовленого Товару у відповідному торгівельному центрі Продавця на дату відвантаження, Продавець має право не виконувати замовлення в частині такого Товару, або ж за погодженням Покупця, замінити його на аналогічний.

3.3. Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, чи не знаходиться в суперечці, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, передбачені законодавством, що регулює сферу правовідносин, які виникають і діють в процесі виконання договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України і зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання договору і реалізації товару.

3.5. Покупець приймає умови цієї пропозиції (оферти) та укладає Договір в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку "Оформити"через Сервіс foodway.uaабо іншим способом, що означає підтвердження Покупця про ознайомлення з текстом цієї пропозиції (оферти) та згоду з її умовами.

4. Порядок оформлення Замовлення

4.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення через Сервіс foodway.uaшляхом додавання обраних Товарів у "Кошик" шляхом натискання кнопки "Додати" або «Купити», а також в інший спосіб підтвердження прийняття цієї Пропозиції (оферти).

4.2. Оформити Замовлення на Товари можуть зареєстровані Покупці на Сервісі foodway.ua.

5. Ціна та порядок оплати

5.1. Товар продається за цінами, встановленими на дату відвантаження (приймання-передачі) Товару у відповідному торгівельному центрі Замовника.

5.2. Актуальні ціни на кожен Товар на дату здійснення Замовлення зазначаються на Сервісі foodway.ua. У випадку, якщо Товар отримується Покупцем не в день здійснення Замовлення, ціни на Товар можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку (залежно від цін діючих у відповідному Торговельному Центрі).

5.3. Вартість пакувальних матеріалів не включена у ціну Товарів та підлягає додатковій оплаті Покупцями разом з розрахунком за Товари. Кількість необхідних пакувальних матеріалів визначається самостійно Продавцем з урахуванням замовленого асортименту Товарів, товарного сусідства тощо. Покупець зобов’язується прийняти та оплатити вартість пакувальних матеріалів одночасно з товаром за цінами, діючими у відповідному Торговельному центрі Продавця на дату відвантаження.

5.4. Загальна вартість Товару, що продається Покупцеві, зазначається у розрахункових та товаросупровідних документах (фіскальний чек), що надаються ПостачальникомПокупцеві (або його Представнику) під часотримання Товару у торгівельному центрі, згідно з урахуванням дії п. 3.1 цього Договору. Зазначені у цьому пункті документи є складовими частинами цього Договору.

5.5. Ціна договору дорівнює сумі вартості всіх придбаних Товарів (з урахуванням пакувальних матеріалів), та вартості послуг сервісу foodway.ua(сбір корзини та доставка). Сума замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару наявного у відповідному торговельному центрі Продавця на дату відвантаження.

5.6.Покупець або його представник зобов’язаний прийняти та оплатити Товар в момент його отримання на касі торговельного центруПродавця.

 

5.7. Оплата здійснюється в національній валюті України гривні безпосередньо при отриманні товару. Товар може бути оплачений на умовах відстрочки платежу, якщо це буде окремо в письмовій форміпогоджено сторонами Договору.В такому випадку, оплата здійснюється шляхом переказу коштів на банківський рахунок Продавця, зазначений в цьому Договорі або шляхом внесення готівкових коштів на банківський рахунок Продавця через відділення банку. В такому випадку, Товарвважається оплаченим з моменту надходження грошових коштів оплати на розрахунковий рахунок Продавця.

5.8. Ціна Товару, що вказана на Сервісі foodway.ua, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

5.9. Картки клієнтів МЕТРО не діють під час оформлення замовлення на сайті Сервісу та приймання-передачі Товар за результатами такого замовлення.

5.10. Всі знижки та АКЦІЇ, що діють увідповідному торговельному центрі Продавця на дату відвантаження та поширюються на всіх Покупців, які замовляють Товари через Сервіс foodway.ua.

6. Порядок приймання-передачі Товару. Умови повернення

6.1.Покупець має право придбати Товар, розміщений на Сервісі foodway.uaта наявний у відповідному торговельному центрі Продавця станом на дату відвантаження.

 

6.2. Покупець зобов’язаний отримати Товар в Торговельному центрі Продавця, обраному при замовленні Товару у строки, обрані при оформленні Замовлення. Покупець має можливість як самостійно звернутися до вказаного торговельного центру Продавця з метою отримання та оплати Товару, або ж уповноважити іншу особу на вчинення таких дій, в тому числі, уклавши Договір доручення, шляхом приймання умов публічної оферти щодо укладення Договору Доручення, що розміщений за посиланням foodway.ua (в такому випадку підтвердженням повноважень повіреного буде факт прийняття Покупцем умов Публічної оферти на укладення договору доручення при оформленні Замовлення).

 

6.3. Покупець зобов’язаний отримати Товар в торговельному центрі Продавця в строки обрані при замовленні та на повну суму яка вказана в такому замовленні.

 

6.4. Умови повернення Товарів:

 

6.4.1. Непродовольчі товари без претензій щодо якості можуть бути поверненні протягом 14 днів з дня покупки, якщо товар: не використовувався; повертається: в оригінальній упаковці,в повному комплекті, з непошкодженими пломбами,з захисними плівками та витратними матеріалами (якщо вони входять до комплекту) -в такому ж стані, в якому він був придбаний,та має супроводжуватися оригінальним чеком. В суперечливих випадках коли перевірка наявності слідів експлуатації технічно складних побутових товарів вимагає офіційної експертної оцінки, Клієнту необхідно звернутись до авторизованого сервісного центру та отримати акт технічного огляду на основі якого буде прийматись рішення щодо задоволення чи відхилення вимоги Клієнта, щодо повернення такої продукції.

 

Якісні непродовольчі товари, на які не розповсюджується гарантійний строк, можуть бути поверненні в торговий центр протягом 14 днів з дня покупки за умови надання всіх необхідних документів, збереження комплектності виробів, пломб, пакування та збереження цілісності товару.

 

Дефектні товари, щодо яких встановлено гарантійний строк, обслуговуються в гарантійних майстернях, адреси яких вказані в гарантійних талонах.

 

Повернення таких товарів можливо тільки:

-          протягом гарантійного строку за умови наявності висновку гарантійної майстерні про те, що товар має дефект, усунення якого я недоцільним або неможливим;

-          при наявності висновку незалежної експертизи, що підтверджує невідповідність товару показникам якості.

 

Непродовольчі товари з дефектом, які не належать до груп технічно складських побутових товарів (не підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні ), можуть бути повернені у термін, встановлений виробником продукції, що вказаний на маркуванні або в супровідних документах на продукцію.

 

6.4.2. Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню):

 

Якісні харчові товари, пухово-пір’яна група товарів, нижня білизна, постільна білизна, друковані видання, м’які та гумові надувні іграшки, товари для немовлят, парфюмерно-косметичні засоби, товари в аерозольній упаковці, засоби особистої гігієни, рукавички та панчішно-шкарпеткові вироби, алкогольні напої, тютюнові виробита інші товари, що не підлягають обміну (поверненню) згідно діючого законодавства про захист прав споживачів.

 

7. Права та обов'язки Продавця

7.1. Продавець має право: самостійно в односторонньому порядку змінювати ціни на Товар (в тому числі замовлений Покупцем), асортимент Товару наявного в Торговельному центрі на дату відвантаження.

7.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати замовлення, в тому числі повністю або частково відмовитись від виконання Замовлення, у випадку відсутності Товару у відповідному торговельному центрі Продавця станом на дату відвантаження.

7.3. Продавець зобов’язаний забезпечити та гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України.

8. Права та обов'язки Покупця

8.1. Покупець має право:

·         Отримати Товар в торговельному центрі Продавця самостійно, або ж з залученням представника.

·         Відмовитися від приймання Товару у випадку невідповідності його характеристик раніше замовленому товару.

·         користуватися іншими правами згідно положень чинного законодавства України.

8.2. Покупець зобов’язаний:

·         Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію, у тому числі при реєстрації на Сервісі foodway.ua.

·         Оплачувати Товар та пакувальні матеріали згідно розрахункових та товаросупровідних документів за зазначеною у них ціною.

9. Відповідальність сторін

9.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на Сервісі foodway.uaта придбаних у Продавця.

9.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

9.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.

9.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил , обмеження імпорту та експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

10. Строк дії Договору

10.1. Договір вважається укладеним з моменту оформлення та підтвердження Покупцем Замовлення на Сервісіfoodway.uaта діє до прийняття та повної оплати Товару Покупцем.

10.2. Одностороння зміна умов цього Договору не допускається, за виключенням зміни ціни та асортименту товарутощо Продавцем, як зазначено в цьому Договорі.

11. Інформаційні повідомлення

11.1. Реєструючись на Сервісі foodway.ua, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця та його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти.

11.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, написавши повідомлення на електронну адресу service@foodway.ua.

12. Правила використання матеріалів, розміщених на Сервісі foodway.ua

12.1. Сервіс foodway.uaмістить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

12.2. Весь зміст на Сервісі foodway.uaохороняється законодавством України.

12.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сервісі foodway.ua, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або відступленні, створювати похідні продукти та ін.

13. Інші умови

13.1. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару вважається укладеним на території України і таким, що діє в рамках законодавства України.

13.2. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару набирає чинності з моменту оформлення та підтвердження Замовлення та діє до моменту повного виконання зобов’язань сторін за ним.

13.3. Недійсність будь-якого пункту або частини договору, укладеного згідно даної пропозиції, не призводить до недійсності договору в цілому.

13.4. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

13.4. Продавець має право вносити зміни в текст цієї пропозиції на власний розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція пропозиції завжди доступна наСервісі foodway.ua.

13.5. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника договору, укладеного згідно даної пропозиції, на паперовому носії з підписами сторін,не є підставою визнання цього договору не укладеним. Проведення підтвердження замовлення наСервісі foodway.ua у відповідності із здійсненим Покупцем Замовленням наСервісі foodway.uaвважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 і гл. 54 Цивільного кодексу України) і є моментом набрання чинності договору купівлі-продажу товарів.

13.6. При виникненні претензій/ пропозиційПокупець може звернутися за телефоном:
+38(050) 693-22-70 або електронною поштою,service@foodway.ua.

 

 

ТОВ “МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА”

м. Київ; пр-т П. Григоренка, будинок 43, 02140

Код в ЄДРПОУ 32049199

ІПН: 320491926510

Витяг з реєстру платників ПДВ 1528104500126

Поточний рахунок № 26004439987

в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»

МФО: 380805


 

Застереження
щодо збору, обробки та передачі персональних даних

У даному застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних (надалі – Застереження) використовуються наступні терміни, що мають таке значення:

Система - сайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою foodway.ua, на якому здійснюється реєстрація Особи, оформлення Замовлення та укладання Договору купівлі-продажу.

Особа - фізична особа, що здійснює реєстрацію в Системі. Володілець здійснює обробку, зберігання, передачу та видалення Персональних даних особи ідентично до Персональних даних зареєстрованих Клієнтів Володільця. Вимоги до збирання, обробки та передачі персональних даних зареєстрованих Клієнтів Володільця розміщені в мережі Інтернет за адресою: https://www.metro.ua/personal-data-protection

Персональні дані – сукупність відомостей про Особу, в тому числі ім’я, контактний телефон, адреса електронної пошти, що добровільно і свідомо вказуються Особою при реєстрації на Сайті.

Володілець – Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» (надалі – МЕТРО), яке з метою реалізації договірних відносин із Особою щодо продажу товарів із використанням Системи, здійснює збір, обробку та передачу персональних даних особи.

Публічна оферта - публічна пропозиція Володільця, адресована будь-якій фізичній особі укласти Договір купівлі – продажу товарів на умовах, що містяться в Договорі та його додатках, розміщений в мережі Інтернет в системі foodway.ua.

Згода Особи - добровільне волевиявлення фізичної особи, щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловленої шляхом реєстрації у Системі.

Інші терміни, що використовуються в даному Застереженні, вживаються у значенні, визначеному в умовах Публічної оферти.

 

1. Здійснюючи реєстрацію на Сайті, Особа дає добровільну згоду на обробку її персональної інформації, в тому числі Персональних даних.

2. Надаючи добровільну згоду на обробку своєї персональної інформації, зокрема Персональних даних, Особа підтверджує свою обізнаність про те, що:

2.1. її Персональні дані включено до бази персональних даних «Клієнти»;

2.2. Володільцем бази персональних даних «Клієнти» є МЕТРО.

2.3. база персональних даних «Клієнти» знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, проспект Петра Григоренко, буд. 43 поштовий індекс 02140, вказана адреса є актуальною для Особи для надсилання звернень, застережень, вимог та скарг пов‘язаних зі збиранням, обробкою та передачею Персональних даних.

2.4. метою обробки Персональних даних є:

- забезпечення можливості виконання Договору купівлі-продажу (згідно Публічної оферти);

- інформування Особи про новини, акції, пропозиції тощо у МЕТРО;

- індивідуалізація послуг для Особи;

- стимулювання збуту товарів МЕТРО;

- проведення дослідження ринку, маркетингової активності, щодо збуту товарів МЕТРО, в тому числі статистичних та опитувань (за допомогою пошти та/або електронних засобів зв‘язку);

2.5. обробка персональних даних здійснюється за допомогою інформаційної (автоматизованої/електронної) системи, до якої заносяться та зберігаються персональні дані;

2.6. під обробкою Персональних даних згідно зі ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» мається на увазі здійснювані в інформаційній автоматизованій системі персональних даних дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання, розповсюдження (у тому числі передача), знеособлення, знищення персональних даних;

2.7. використання Персональних даних може здійснюватися як Володільцем особисто, так і його працівниками, за умови прийняття ними на себе зобов'язання про нерозголошення в будь-який спосіб Персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі їм у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків. Персональні дані можуть використовуватись представниками / працівниками Системи foodway.ua, партнерами / контрагентами МЕТРО з метою визначеною п. 2.4. даного Застереження, а також з метою виконання доручення Особи. Працівники Системи та /або Інформаційних центрів дотримуються режиму конфіденційності щодо персональних даних та можуть передавати їх у випадках прямо передбачених п. 2.8. даного Застереження.

2.8. здійснення реєстрації в Системі свідчить про добровільне волевиявлення Особи на передачу її Персональних даних третім особам і не вимагає повідомлення про це Особу:

- Особа добровільно надає згоду та дозволяє Володільцю передавати Персональні дані уповноваженим представникам Системи foodway.ua та партнерам (контрагентам) МЕТРОзадля їх подальшої обробки та використання будь-яким прийнятним та необхідним способом, з метою виконання Договору купівлі-продажу (згідно Публічної офорти), а також надання Особі рекламної та будь-якої іншої інформації, а також пропозицій (в тому числі, але не обмежуючись, щодо участі у статистичних дослідженнях) поштою, телефоном, на електронну пошту;

- Оскільки METРO є частиною «МЕТРО Груп», великої міжнародної групи компаній, Особа надає згоду та дозволяє Володільцю передавати Персональні дані до одного з інформаційних центрів «МЕТРО - Груп ІнформейшнТекнолоджіГмбХ», (далі – «Інформаційні центри») і можуть оброблятись в Інформаційних центрах для досягнення мети, зазначеною п. 2.4. даного Застереження (транскордонна передача персональних даних). Дані можуть передаватися до країн з різними рівнями захисту даних, проте METРO та Інформаційні центри працюватимуть із дотриманням європейських правил захисту Персональних даних для забезпечення відповідного рівня захисту персональних даних у відповідності до вимог та правил чинного законодавства України та Конвенції Ради Європи про захист осіб у зв‘язку з автоматизованою обробкою персональних даних;

- при отриманні Володільцем письмового запиту компетентного органу державної влади, відповідь на який вимагає розкриття Персональних даних;

- для забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Володільця або третіх осіб (зокрема, якщо Особа не виконує або неналежним чином виконує умови Договору купівлі – продажу згідно Публічної оферти);

- з метою виконання Володільцем своїх зобов'язань за Договором купівлі - продажу;

- у разі передачі прав і обов'язків Володільця до його правонаступника;

- в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та / або прав людини;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;

2.9. надання третім особам доступу до персональних даних, за винятком випадків, зазначених у пункті 2.8 цього Застереження та / або визначених законом, можливе лише за наявності додаткової згоди Особи;

2.10. Володілець не здійснює перевірку Персональних даних, що надані Особою під часреєстрації у Системі та не несе відповідальності за їх правильність перед третіми особами у разі їх законної передачі.

2.11. Персональні дані Особи в електронному вигляді зберігаються безстроково.

2.12. Персональні дані Особи підлягають знищенню Володільцем у разі:

- набрання законної сили рішення суду про вилучення даних про Особу з бази персональних даних «Клієнти»;

- письмового повідомлення Особи про своє бажання, щодо знищення його Персональних даних.

2.13. відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» Особі належать такі права:

- знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його Персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) Володільця бази Персональних даних;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

- на доступ до своїх персональних даних;

- отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його Персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст Персональних даних, що зберігаються;

- пред'являти вмотивовану вимогу Володільцю бази Персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх Персональних даних Володільцем бази Персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

- на захист своїх Персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять його честь, гідність та ділову репутацію;

- звертатися зі скаргами на обробку своїх Персональних даних до органів державної влади та до посадових осіб, до повноважень яких входить забезпечення захисту Персональних даних, або до суду;

- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

- вносити застереження про обмеження права на обробку своїх Персональних даних при наданні згоди;

- відкликати згоду на обробку Персональних даних;

- знати механізм автоматичного оброблення Персональних даних;

- на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

2.14. У разі відкликання згоди на обробку Персональних даних Особою, МЕТРО в свою чергу вимагатиме проведення процедури знищення таких даних у Інформаційних центрах та Системі.

2.15. будь-які вимоги Особи, пов'язані з встановленням додаткових обмежень по обробці Персональних даних та / або забороною їх обробки та / або знищенням Персональних даних можуть призвести до неможливості виконання Володільцем своїх зобов'язань перед Особою під час виконання договору купівлі - продажу. При цьому Володілець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань;

2.16. Особа бере на себе відповідальність за можливі негативні наслідки своїх дій, спрямованих на надання Володільцю неповних та / або недостовірних і / або неактуальних Персональних даних та / або Персональних даних третіх осіб.

2.17. Зміни до даного Застереження можуть вноситись Володільцем та негайно відображатись на у Системі. У разі відсутності з боку Особи будь – яких зауважень / застережень до оновленої форми Застереження, воно вважається прийнятим з боку Особи.